Revolutionaire Psychologie (Dutch)

15 Oct,2016 | Livres et textes |

Revolutionaire Psychologie – Samael Aun Weor

“Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Waarvoor leven wij? Waarom leven wij?

“Het ‘intellectuele dier’, ten onrechte mens genoemd, is ongetwijfeld niet alleen onwetend, maar bovendien weet het niet eens dat het onwetende is…

“Het ergste van deze uiterst moeilijke en vreemde situatie waarin wij verkeren, is dat de geheime oorzaak van al onze tragediën onbekend blijft voor ons en dat terwijl wij er juist van overtuigd zijn alles te weten…” […]

“Hoe groot de inspanning ook mag zijn, wanneer er geen rekening wordt gehouden met de noodzaak het Ego op te lossen, is elke poging tot Bevrijding veroordeeld tot mislukking.”

Le Traité de psychologie révolutionnaire en néerlandais

Au cours de recherches sur le web, je suis tombé sur une nouvelle traduction du Traité de psychologie, cette fois-ci en néerlandais. J’ai donc pris l’initiative d’en acheter un exemplaire afin d’en faire une version numérique que je pourrais distribuer ici gratuitement. Voici donc le fruit de ce travail.